Algemene voorwaarden


V6 11-04-2022 | 09:34:46

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Actieplatform: inactievoorcaptainofsales.nl.

Dit Actieplatform is een product van Kentaa B.V. De KNRM is verantwoordelijk voor de website en de gegevensverzameling.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om binnen het Actieplatform inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen (zoals het auteursrecht of het merkenrecht), denk aan het plaatsen van een foto die door een andere partij is gemaakt of een logo van een andere partij, zonder toestemming van die andere partij.

Payment provider

Mollie B.V. is verantwoordelijk voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden transactiekosten berekend. De exacte kosten zijn afhankelijk van het bedrag en de betaalmethode.

Privacy

Onze privacyverklaring geeft meer informatie over hoe de KNRM omgaat met de (persoons)gegevens van gebruikers.

Aanstootgevend

Ongeschikte of ongepaste acties, uitlatingen, teksten of afbeeldingen die door gebruikers op het Actieplatform worden geplaatst kunnen - zonder voorafgaand bericht - (deels) worden verwijderd.

Minderjarigen

Minderjarigen kunnen alleen overgaan tot het opzetten van een actie of sponseren van een actie, indien zij daarvoor toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van die leeftijd de betreffende (rechts)handeling zelfstandig verricht.

Geen garantie

Wij kunnen u niet garanderen dat het Actieplatform foutloos functioneert en/of dat een continue toegang tot het Actieplatform of delen daarvan kan worden verkregen.

Vrijwaring

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die een gebruiker lijdt door het gebruik van het Actieplatform, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het Actieplatform of delen daarvan of onjuiste informatie op het Actieplatform.

 

Captain of Sales is een onderdeel van de KNRM

Adres: Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
Op werkdagen geopend: 08:30 - 17:00
Email: info@knrm.nl
Telefoon: 0255-548454
KVK-nummer: 41199789